دستگاه همزن

این دستگاه از حداقل 2 الی 4 واحد مالاکسینگ به صورت خطی و یا میکسر تشکیل شده است. همچنین یک شیر الکتریکی برای ورود خمیر و یک پمپ برای انتقال خمیر به دکانتر روی هر ملاکسر نصب شده است.

در حال نمایش 4 نتیجه