دستگاه پاک کننده برگ

یکی از عناصر مهم در پروسه‌ی روغن گیری زیتون و داشتن یک روغن زیتون فوق بکر با کیفیت، دستگاه پاک کننده‌ی برگ است که باقی مانده‌ی کثیف را جداسازی می‌کند.

در حال نمایش 3 نتیجه